Huisstijlen

Logo en andere grafische elementen communiceren op een herkenbare manier de eigenheid van een organisatie en
vormen zo de huisstijl. De huisstijl geeft enerzijds uitdrukking aan de identiteit en wordt anderzijds gebruikt om het imago
een gewenste lading mee te geven. Door een eenduidig beeld kan de organisatie zich zowel intern als extern
krachtig profileren.